Vedynpoistohehkutus

Vedynpoistohehkutus

Vedynpoistohehkutus on prosessi, jossa poistetaan pinnoitusprosessissa kehittyvää vetyä, jottei se aiheuta haurautta kappaleissa. Monissa teräslaaduissa on ongelmana pintakäsittelyssä pohjamateriaaliin absorboituva vety. Ilmiö voi haurastuttaa metallin rakennetta ennakoimattomasti ja aiheuttaa merkittävää haittaa. Oikein tehdyllä lämpökäsittelyllä mahdollisimman nopeasti pinnoituksen jälkeen vetyhaurausriskiä voidaan pienentää.

Lämpökäsittely Pinnoitus Helin Oy:ssä

  • 2 kpl kiertoilmauuneja
  • max. 250 C
  • 1500x1000x800 mm

Standardi:

  • Post-coating treatments of iron or steel to reduce the risk of hydrogen embrittlement. (ISO 9588:2007)

Standardin mukaan lämpökäsittely tulee aloittaa viimeistään 3 tuntia pinnoituksen päättymisestä. Sama standardi määrittelee myös käsittelyn keston ja lämpötilan. Kiinnitystarvikkeiden, kuten ruuvien ja pulttien tavanomainen vedynpoistouunitus on 3 tuntia 220 asteessa.

Vetyhaurauden riski pintakäsittelyssä syntyy kaikissa kemiallisissa prosesseissa, joissa kappaleen pinnalla kehittyy vetyä. Parhaimmassa tapauksessa vetyatomit yhdistyvät ja vapautuvat vetykaasuna ilmaan. Osa H+ ioneista kuitenkin absorboituvat kappaleeseen ja vaikuttavat rakennetta heikentävästi.

Standardin mukaan alle 1000 MPa vetolujuuden olevia kappaleita ei tarvitse lämpökäsitellä, mutta monissa tapauksissa se on kuitenkin käytäntö. Paksujen sinkkikerrosten tapauksessa käytetään usein kaksivaiheista prosessia, jossa ensimmäinen sinkitys tehdään n. 5 µm:n paksuuteen ja tämän jälkeen suoritetaan vaadittu lämpökäsittely ja lopuksi pinnoitetaan haluttuun paksuuteen. Perusteena tälle on tutkimuksia, joissa on havaittu vedynpoiston vaikeutuvan, mikäli sinkin kerrospaksuus on yli 10 µm.

Vetyhauraudessa on huomioitava, että ilmiö ei ole yksiselitteinen. Varsinkin osissa, joiden käyttötarkoitus on kriittinen kokonaisuuden turvallisuuden ja toimivuuden kannalta, on vetyhaurauden ongelma tutkittava tapauskohtaisesti.