Keskkond

Kvaliteet keskkonda rikkumata

Keskkonna jaoks on pinnatöötlusettevõtted suureks väljakutseks, mis tuleneb eelkõige pinnatavates osades kasutatavast loputusveest. Loputusveed tuleb enne üldisesse veepuhastussüsteemi suunamist puhastada raskemetallist.

Pinnoitus Helini Oy-l on olemas keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaluba ning ohutustehnika keskuse kemikaali käitlemise luba suurele pinnatöötlusettevõttele.

BAT-lühend (Best Available Technology) tähendab parimaid võimalikke meetmeid ja abinõusid, millega minimeerida keskkonnale põhjustatavat kahju. Pinnoitus Helin Oy-s tähendab see puhastus- ja keskkonnakaitsemeetmeid, mis kasutavad võimalikult uut ja arenenud kasutuselolevat tehnoloogiat. See tähendab materjaliäravoolu tõhusamat kontrollimist, energia tõhusamat kasutamist ja väiksemaid jäätmeid.

Näiteid Pinnoitus Helin Oy poolt järgitavate BAT-soovituste kohta:

  • Täielikult automatiseeritud standardettevõte, mis peatab äravoolu kohe, kui protsessinäitajad ületavad lubatud normid. Samuti on protsessis olemas kontrollnäidud võimalike vastuolude ja anduririkete avastamiseks.
  • Sadestamine on tagatud pidevalt puhastatavate liivafiltritega.
  • Enne äravoolu suunamist liigub reovesi läbi viimase ioonvaheti, mis korjab välja võimalikud väikesed raskemetalliühendid. Ioonvaheti elustamisvahemikku kontrollitakse igal nädalal kogutud proovide äravoolurõhkude väärtuste abil.
  • Sadestatud raskemetallisette saadame kogumisüksusesse, kus sadestatud metall puhastatakse ja saadetakse uuesti ringlusesse.
  • Lihtsaim ja kindlaim viis lubatud piirnormides püsimiseks on kasutatavate kemikaalide hoolikas valimine. Veepehmendusainete kasutamise minimeerimine lihtsustab oluliselt koaguleerimisprotsessi ja sellele järgnevat raskemetallide sadestumist.