Tietosuoja ja evästeet

Tietosuoja ja evästeet

Sivustollamme käytämme evästeitä. Alla on lisätietoa evästeistä ja niiden käytöstä sekä niiden hallintamahdollisuuksista. Mikäli et hyväksy tietojen käyttöä, älä käytä sivustoa.

Alla on lisäksi tietosuojaseloste asiakas- ja markkinointirekisteristämme.

Sivustomme evästeet

Sivustollamme käytämme evästeitä. Lisätietoa evästeistä, niiden hallinnasta sekä poistosta löydät sivulta www.aboutcookies.org.

Välttämättömiä evästeitä käytetään sivustomme teknisen toiminnan takia esimerkiksi kielivalinnassa. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota hyödynnettäisiin markkinoinnissa.

Suorituskykyä mittaavat evästeet keräävät tietoa verkkosivujamme käytöstä (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet keräävät anonyymejä tietoja käyttäjistä ja niillä parannetaan ainoastaan nettisivujen toimivuutta.

Sivustomme käyttää tilastointiin myös Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Googlen tietosuoja

Ohjeet Googlen seurannasta kieltäytymisestä

Tietosuojaseloste

Tämä on Pinnoitus Helin Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on päivitetty 26.06.2018.
Rekisterinpitäjä
Pinnoitus Helin Oy (Y-tunnus 0861493-9)
Mestarintie 13-15
04500 Kellokoski (Tuusula)
info@pinnoitushelin.fi
+358 10 617 4100
Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri Markkinointirekisteri
Rekisterin tarkoitus Rekisterin tarkoitus
Asiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja olemassa olevista asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaisiin yhteydenpito, asiakassuhteen ylläpito, sekä markkinointi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle muodostuu toimeksiantosopimuksesta, jossa rekisteröity on osapuolena tai yhteyshenkilönä.

Markkinointirekisterissä ylläpidetään tietoja olemassa olevista asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin yhteydenpito sekä markkinointi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste perustuu oikeutettuun etuun B2B-asiakkaiden markkinoinnille, kun henkilön työtehtävä tai vastuualue liittyy yrityksen toimintaan.
Rekisterin sisältö Rekisterin sisältö
Asiakasrekisteriin tallennettaan mm. seuraavia henkilötietoja: yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, työtehtävä, jne.) sekä asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (sopimustiedot, tilatut palvelut ja niiden muutokset, laskutus ja maksutiedot, jne.) Markkinointirekisteriin tallennettaan mm. seuraavia tietoja:

yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, jne.)

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista, sopimuksista ja muista tilanteista.

Rekisterin tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luotettavan palvelun takaamiseksi Pinnoitus Helin Oy saattaa luovuttaa tai jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa. Luovutettuja henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi järjestelmätoimittajat, markkinointiviestinnän kumppanit ja osoitetietojen toimittajat sekä painatus ja jakelu.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia puutteellisen tiedon täydentämistä tai mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Jos henkilö haluaa tarkistaa nämä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää omien henkilötietojen poistamisen rekisteristä ja tulla ”unohdetuksi”. Pyynnöt tulee aina lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.