Laatu

Laatua tuotantoprosesseja vakioimalla

Me Pinnoitus Helin Oy:lla pystymme toimittamaan jatkuvasti laadukasta palvelua ja tuotteita, koska olemme hioneet tuotantoprosessimme huippuunsa. Varmistamme laatua lämpöshokkitestauksella ja mittaamalla pinnoitteen paksuutta.

Toimintamme on laatusertifioitu ISO 9001:2015 mukaisesti.

Tuotantoprosessien säännöllinen analysointi ja kemikaalilisäysten automaattinen annostelu, samoin kuin tuotteille tehtävä lopputestaus ovat tärkeä osa tuotannollisen ja ammattimaisen pintakäsittelylaitoksen toimintaa. Valmiiden pinnoitteiden tulee kestää myös lämpösokkitesti.

Meillä Pinnoitus Helinillä on esikäsittelyprosessit alumiinille ja alumiiniseoksille, kuparille ja sen seoksille, teräkselle ja myös karkaistuille ja ruostumattomille teräslaaduille.

Kuten kaikessa pinnoittamisessa, esikäsittelyn merkitys lopputuloksen kannalta on suuri. Jotta saavutetaan täydellinen kiinnipysyvyys, on puhdistus- ja pohjamateriaalin aktivoiminentuotannon tärkein vaihe. Näin pohjamateriaali saadaan vastaanottamaan haluttu pinnoite. Kiinnipysymisen takaa kappaleen ja pinnoitteen muodostama metallisidos, jossa atomit jakavat osan elektroneistaan. Pinnoitetta ei näin ollen pysty irrottamaan pohjasta mekaanisin menetelmin. Pinnoitteen sidoksella pohjamateriaaliin on myös vaikutus kappaleen lämmön- ja sähkönjohtumisominaisuudelle. Myös juotosominaisuus voi vaikeutua tai muuttua mahdottomaksi ilman täydellistä adheesiota.

Tarkemmin kiinnipysyvyyden testausmenetelmät on määritetty standardissa, jota meillä noudatetaan:

Electrodeposited and chemically deposited coatings – Review of methods available for testing adhesion (ISO 2819:1980)