Tinaus

Tinaus

Kappaleelle tehtävä tinaus mahdollistaa hyvän muovattavuuden ja juotettavuuden, sekä kappaleen korroosionkeston. Myös alhaisen ylimenovastuksen vuoksi sitä käytetään yleisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Tinapinnoitteen alla käytetään kupari- tai nikkelivälikerrosta (3-6µm) estämään pohjamateriaalin sekoittuminen pinnoitteeseen.

Pinnoitus Helin Oy:n tinaus

  • Kylpytyyppi: hapan, kiiltävä
  • Kappaleen maksimimitat: 2700x900x250
  • Tinaus rumpu- ja ripustusmenetelmillä
  • Esikäsittelyt: kupari, alumiini ja teräs sekä niiden seokset

Tinaus ja standardit:

  • Electroplated coatings of tin — Specification and test methods (ISO 2093:1986)

Tinan käyttöä rajoittaa joissain sovelluksissa whiskers-ilmiö, jossa pinnoitteesta kasvaa ohuita tinakiteitä. Nämä “viikset” voivat olla jopa 10 mm pitkiä ja paksuudeltaan 2-3µm. Koska tinakiteet pystyvät kuljettamaan helposti virtaa, ne lisäävät elektroniikkakomponenttien oikosulkuriskiä. Puhtaassa tinapinnoitteessa tämä ongelma on aina mahdollinen. Sitä pystytään kuitenkin vähentämään huolehtimalla kupari- tai nikkelivälikerrosten paksuudesta. Tina voidaan myös fuusata pinnoituksen jälkeen. Joillain kylpytyypeillä ilmoitetaan myös olevan kyky vähentää whiskers-ilmiötä.

Tina on normaalisti hyvin juotettavissa, mutta mikäli juotosominaisuuksissa ilmenee ongelmia, on syytä ensin varmistua pohjamateriaalin, välipinnoitteen ja tinan adheesiosta. Mikäli sidokset eri metallien välillä eivät ole lujia, juotettavuus voi olla mahdotonta, koska tina juoksee pois. Luonnollisesti pitkä varastointiaika tai huono ilmasto-olosuhde vaikeuttaa pehmytjuottamista. Tästä syystä tinaus voidaan myös passivoida.