Sähkösinkitys

Sähkösinkitys

Sähkösinkitys on yleisin teräksen elektrolyyttisistä pinnoitteista. Käsittelyllä syntyvä pinnoite antaa kohtuullisen korroosiosuojan ja miellyttävän ulkonäön pienin kustannuksin. Pinnoitetta käytetään usein myös maalauksen alla parantamaan korroosio-ominaisuuksia ja maalin kiinnipysyvyyttä.

Sähkösinkitys:

 • Käytössämme on alkalinen syanidivapaa sinkkikylpy
 • Sähkösinkitys rumpu- ja ripustustekniikoilla
 • Sinkitettävän kappaleen maksimimitat: 2000x1000x400

Passivoinnit:

 • sinipassivointi, Cr3+
 • mustapassivointi, Cr3+
 • paksukalvopassivointi Cr3+
 • jälkikasto (sealer)
 • Kaikki passivoinnit ja jälkikäsittelyt RoHS-direktiivin mukaisia

Sähkösinkitys standardit:

 • Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel (ISO 2081:2018)
 • Fasteners — Electroplated coatings (ISO 4042:2018)
 • Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc and zinc alloys on iron or steel with supplementary Cr(VI)-free treatment (ISO 19598:2016)
 • Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests (ISO 9227:2017)

Sinkki ja sähkösinkitys suojavat terästä katodisesti, joten pienet naarmut pinnoitteessa eivät aiheuta teräksen välitöntä ruostumista. Korroosionkestävyyden mallinnuksessa määritetään aika, joka pinnoitteen täytyy kestää, ennen kuin punaruostetta ilmentyy kappaleeseen. Yleisin mallinnus on neutraali suolasumutesti standardin ISO 9227:2006 mukaisesti.

Yleisimmin sähkösaostettu sinkkipinnoite passivoidaan, jotta sinkin oksidoituminen olisi mahdollisimman hidasta. Passivointi siis suojaa sinkkiä valkoruosteelta ja sinkki itsessään suojaa pohjamateriaalin punaruosteelta. Nykyisin varsinkin uusien RoHS- ja ELV-direktiivien mukaisten passivointien suojaksi tulee usein ns. jälkikasto (sealer), jolla saavutetaan huomattava parannus korroosioarvoihin. Pinnoitteen kesto valkoruostetta vastaan määritellään lopputestauksessa sen mukaan, kuinka kauan passivointi (ja jälkikasto) kestävät suolasumussa. Piirustuksissa voidaan ilmoittaa vaaditut kestot, esimerkiksi 200/400 h, valkoruosteeseen ja punaruosteeseen.

Nykyään lähes kaikki käytössä olevat kylvyt ovat tyypiltään joko happamia tai alkalisia. Hapansinkki on ulkonäöltään kiiltävämpi kuin alkalinen. Alkalisen kylvyn kyky levittää sinkkipinnoite tasaisesti kappaleen eri osiin on taas hapanta kylpyä selvästi parempi. Syanidikylpy on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta poistunut.

Sähkösinkitys

Sinkityksen perusteet

Sinkitys on metallin pinnan päällystämistä sinkkikerroksella, joka suojaa korroosiolta ja antaa kappaleelle miellyttävämmän ulkonäön. Galvanointi eli sinkitys antaa kappaleelle kirkkaamman ja tasaisemman kerroksen kuin kuumasinkitys. Kuumasinkityksen etuna on paksumpi sinkkikerros ja sitä myöten korroosiosuoja. Sähkösinkitty kappale yleensä passivoidaan ja jälkikastetaan, joka parantaa selvästi kappaleen korroosionkestävyyttä. Sinkitsemällä kappaleelle saadaan edullisesti paremmat ominaisuudet. Menetelmä soveltuu hyvin useimmille raudasta tai teräksestä valmistetuille kappaleille.

Sinkitys tarpeesi mukaan

Pitkän kokemuksemme ja käytössämme olevan laitteiston ansiosta sähkösinkitys on mahdollista tehdä varsin kustannustehokkaasti, olipa kyseessä sitten pienempi tai suurempi tuotantoerä.

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.