Aktualitātes

Anodēšanas jaunumi

Tagad piedāvājam arī PTFE blīvējumu, lai uzlabotu nodiluma īpašības un samazinātu berzi. Piedāvājums ietver arī fosforskābes anodēšanu, lai panāktu labākas adhēzijas īpašības.

Papildjautājumi: Petri Helin, Rīkotājdirektors, +35810 617 4101, petri.helin@pinnoitushelin.fi