Kvalitāte

Kvalitāte ar ražošanas procesu standartizācijas palīdzību

Pinnoitus Helin Oy var konsekventi nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un produktus, jo uzņēmums ir standartizējis savus ražošanas procesa mainīgos.

Mūsu procesi ir sertificēti atbilstoši ISO 9001:2015.

Ražošanas procesa regulāra analīze un ķīmisko piedevu automātiskā dozēšana, kā arī produktu galīgā pārbaude ir svarīga daļa no ražošanas un profesionālas virsmas apstrādes iekārtas darbības. Gatavajiem pārklājumiem ir jāiztur siltuma trieciena pārbaude.

Tāpat kā visiem pārklājumiem gala rezultātu ievērojami ietekmē priekšapstrāde. Lai panāktu ideālu adhēziju, ļoti svarīgs ražošanas posms ir tīrīšana un pamatmateriāla aktivizēšana. Tādējādi vēlamā pārklājuma iegūšana ir atkarīga no pamatmateriāla. Salipšana daļās un virsmās veido metāla sasaisti, kurā atomiem daļa elektronu ir kopēja. Tādējādi pārklājumu nevar atdalīt no pamatnes ar mehāniskiem paņēmieniem. Pārklājuma sasaiste ar pamatmateriālu ir arī svarīga daļu siltuma un elektrības apmaiņas īpašība. Arī lodēšanas iespējas var apgrūtināt izmaiņas vai padarīt tās neiespējamas bez pilnas adhēzijas. Svarīgākās adhēzijas pārbaudes metodes ir noteiktas standartos, kurus ievēro uzņēmums Pinnoitus Helin.

Standarts:

  • Electrodeposited and chemically deposited coatings – Review of methods available for testing adhesion (ISO 2819:1980)

Pinnoitus Helin ir izveidoti priekšapstrādes procesi alumīnijam un alumīnija izstrādājumiem, varam un tā izstrādājumiem, tēraudam, kā arī rūdītā un nerūsošā tērauda kvalitātes kategorijai.

Mēs nodrošinām kvalitāti ar siltuma triecienu pārbaudēm un pārklājuma biezuma mērījumiem

  • Virsmas biezuma mērītājs: Fischerscope X-RAY XDL
  • Virpuļstrāvas mērierīce
  • Mikroskops
  • Virsmas adhēzija saskaņā ar standartu (siltuma trieciens u.c.)