Apkārtējā vide

Kvalitāte saistībā ar vides apstākļiem

No vides viedokļa raugoties, virsmas apstrādes iekārtām ir jāveic sarežģīts uzdevums, jo apstrādajamās daļas tiek skalotas ar ūdeni, kas ir jāattīra. Pirms ievadīšanas kopējā ūdens attīrīšanas sistēmā skalošanas ūdeņi ir jāattīra no smagajiem metāliem.

Uzņēmumam Pinnoitus Helin ir vides centra izsniegta atļauja un drošības tehnoloģiju centra atļauja par ķīmiskajām vielām, kas attiecas uz lielapjoma virsmas apstrādes iekārtu.

Saīsinājums BAT (Best Available Technology) nozīmē labākos iespējamos pasākumus un metodes, ar kuru palīdzību samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Pinnoitus Helin tas nozīmē tīrīšanas un apkārtējās vides aizsardzības metodes, kuras maksimāli izmanto jaunās un uzlabotās tehnoloģijas. Tas nozīmē materiālu un vielu plūsmu efektīvu pārvaldību, energoefektīvu izmantošanu un mazākus izmešus.

Piemēri tam, kā Pinnoitus Helin ievēro BAT ieteikumus

  • Pilnīgi automatizēta konstantas plūsmas sistēma, kas apstādina plūsmu, ja procesa vērtības ir ārpus atļautā diapazona. Turklāt procesa gaitā tiek veikti pārbaudes mērījumi, lai noteiktu neatbilstības vai sensoru bojājumus.
  • Nogulsnēm tiek nodrošināta pastāvīga tīrīšana ar smilšu filtra palīdzību.
  • Pirms kanalizācijas vadības procesa notekūdeņi iziet caur galīgo jonu maini, lai atdalītu iespējamās ļoti mazās smago metālu daļiņas. Jonu maiņas izraisītās ietekmes rādītāji tiek pārbaudīti katru nedēļu, nosakot ievākto paraugu svērtās vērtības.
  • Smago metālu nogulsnes tiek nogādātas uz pārstrādes iekārtu, kur nogulsnētais metāls tiek attīrīts un izmantots atkārtoti.
  • Vienkāršs un drošs veids, kā nepārsniegt robežvērtības, ir rūpīgas ķimikāliju kontroles izmantošana. Komplekso ķimikāliju lietošanas samazināšana palīdz ievērojami uzlabot koagulācijas procesus un tiem sekojošo smago metālu nogulsnēšanos.