Teknistä pintakäsittelyä monipuolisesti ja tasalaatuisesti.

Laatua tuotantoprosesseja vakioimalla

Pinnoitus Helin Oy pystyy toistuvasti toimittamaan laadukasta palvelua ja tuotteita, koska se on vakioinut tuotantoprosessinsa muuttujat.

Tuotantoprosessien säännöllinen analysointi ja kemikaalilisäysten automaattinen annostelu sekä tuotteelle tehtävä lopputestaus ovat tärkeä osa tuotannollisen ja ammattimaisen pintakäsittelylaitoksen toimintaa. Valmiiden pinnoitteiden tulee kestää myös lämpösokkitesti.

Kuten kaikessa pinnoittamisessa, esikäsittelyn merkitys lopputuloksen kannalta on suuri. Jotta saavutetaan täydellinen kiinni pysyvyys, on puhdistus- ja pohjamateriaalin aktivoiminentuotannon tärkein vaihe. Näin pohjamateriaali saadaan vastaanottamaan haluttu pinnoite. Kiinnipysymisen takaa kappaleen ja pinnoitteen muodostama metallisidos, jossa atomit jakavat osan elektroneistaan. Pinnoitetta ei näin ollen pysty irrottamaan pohjasta mekaanisin menetelmin. Pinnoitteen sidoksella pohjamateriaaliin on myös vaikutus kappaleen lämmön- ja sähkönjohtumisominaisuudelle. Myös juotosominaisuus voi vaikeutua tai muuttua mahdottomaksi ilman täydellistä adheesiota. Tarkemmin kiinnipysyvyyden testausmenetelmät on määritetty standardissa, jota noudatetaan Pinnoitus Helinissä.

Standardi:

  • Electrodeposited and chemically deposited coatings – Review of methods available for testing adhesion (ISO 2819:1980)

Pinnoitus Helinillä on esikäsittelyprosessit alumiinille ja alumiiniseoksille, kuparille ja sen seoksille, teräkselle ja myös karkaistuille ja ruostumattomille teräslaaduille.

Laatua varmistamme lämpöshokkitestauksella ja mittaamalla pinnoitteen paksuutta

  • Pinnanpaksuusmittari: Fischerscope X-RAY XDL
  • Pyörrevirtamittari
  • Mikroskooppi
  • Pinnan kiinnipysyvyys standardin mukaan, lämpösokki yms.